BRØDTRANG

VELKOMMEN TIL BRØDTRANG

Historien bag Brødtrang…

Ejendommen Brødtrang er en tidligere landejendom, der i 1962 blev købt af Sct. Georgs Gildet i Lemvig. De oprindelige bygninger blev nedrevet og et nyt hus rejst.

Af de 27 tdr. land er ca. 19 tdr. udlejet til græsning. den resterende plads på 8 tdr. land er velegnet til alle former for fritids- og undervisningsaktiviteter.

Landskabet er skabt af istidens smeltevand og er naturskønt omkranset af Klosterheden Plantage (en af landets største), Flynder Å og Risbæk.